Górnicza przeszłość i przyrodnicze skarby kamieniołomu Blachówka

Spis treści

Czy wiesz, że na terenie Górnego Śląska istnieje miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym i przyrodniczym? Mowa tu o kamieniołomie Blachówka, który przez wieki był świadkiem górniczych dziejów i dziś stanowi cenne stanowisko dokumentacyjne. W tym artykule zapraszamy Cię na fascynującą podróż po tym niezwykłym obiekcie turystycznym.

Kamieniołom Blachówka to obszar o powierzchni około 6 hektarów, gdzie od lat 90. XIX wieku do 1990 r. prowadzono eksploatację rud żelaza, a następnie dolomitów. To tutaj obserwować możemy kilkudziesięciometrowy profil środkowotriasowych skał osadowych, które powstały w środowisku morskim około 250-205 milionów lat temu. Wśród nich wyróżniają się dolomity kruszconośne, diploporowe oraz margliste.

Kamieniołom Blachówka: Wartościowe skały i skamieniałości triasu

Dolomity kruszconośne, znajdujące się w południowej części kamieniołomu, zawierają skupienia kruszców, takich jak kalcyt, cynk i ołów srebronośny (galena). Jednak to nie wszystko, co można tu znaleźć. Skały te są również bogate w skamieniałości fauny triasowej, reprezentowanej przez ślimaki, małże, ramienionogi, pierścienice oraz liliowce. Niezwykłość kamieniołomu Blachówka tkwi także w odsłanianiu dolomitów diploporowych, które stanowią osady płytkiego morza szelfowego. To właśnie tu odnaleźć można szczątki glonów z gatunku Diplopora annulatissima oraz inne interesujące formy skamieniałości.

Ochrona kamieniołomu Blachówka jako stanowiska dokumentacyjnego

Ważne jest, aby zachować kamieniołom Blachówka ze względów naukowych, dydaktycznych, historycznych i krajobrazowych. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. część buczyny na tym terenie została wykarczowana, dlatego teraz odgrywa on szczególną rolę jako stanowisko dokumentacyjne. Obszar ten ujawnia nie tylko górnicze dzieje, ale także bogactwo przyrody nieożywionej.

Kamieniołom Blachówka to miejsce, gdzie przyroda rozwija się wspaniale. Spotkać tu można wiele chronionych zwierząt i roślin. Wśród nich znajdują się m.in. narecznica samcza, orlica, dziewięćsił bezłodygowy, chaber drakiewnik oraz dziurawiec. Co więcej, na ścianach, wyniesieniach i dnie kamieniołomu znajdują się sprzyjające warunki do rozwoju gatunków cieniolubnych. Warto wspomnieć o brzozie brodawkowatej, wierzbie iwie i dereniach świdwach, które także można tu obserwować.

Nietoperze – tajemnicze mieszkańcy podziemnych sztolni

Jednym z najbardziej interesujących aspektów kamieniołomu Blachówka są nietoperze, które gnieżdżą się w wylotach sztolni. To miejsce, gdzie stwierdzono obecność aż 8 gatunków tych ssaków, w tym nocka dużego, nocka Natterera, nocka rudawego, nocka Brandta, nocka wąsatka, mroczka późnego, gacka brunatnego i gacka szarego. Tylko w podziemiach tarnogórsko-bytomskich można spotkać około 200 osobników tych ustawowo chronionych zwierząt.

Rozwijająca się w ostatnich latach niekontrolowana penetracja podziemi stanowi ogromne zagrożenie dla nietoperzy i ich siedlisk. Naturalne procesy w kamieniołomie powodują zasypywanie wlotów, co jest szczególnie niebezpieczne dla zimujących nietoperzy. Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę tych fascynujących mieszkańców podziemnych przestrzeni.

Segiet – Rezerwat bukowego lasu w otoczeniu kamieniołomu Blachówka

Nieopodal kamieniołomu Blachówka znajduje się rezerwat Segiet, który został utworzony w 1953 r. w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu bukowego dawnego Lasu Segieckiego. Teren rezerwatu charakteryzuje się występowaniem triasowych wapieni muszlowych, dolomitów marglistych i kruszconośnych. Flora tego miejsca obejmuje 15 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów oraz 103 gatunki roślin zielnych. Dominującym drzewostanem jest buk, a także spotkać można jawora, świerka, sosnę i brzozę.

Niestety, ze względów bezpieczeństwa obszar kamieniołomu Blachówka jest zamknięty dla turystów. Potencjalne osuwanie się skał sprawia, że zwiedzanie tego miejsca jest niemożliwe. Jednak są sposoby na podziwianie tego fascynującego terenu. Spacer lub rowerowa przejażdżka w okolicach rezerwatu Segiet pozwoli cieszyć się krajobrazem, a ścieżka dydaktyczna „Las Segiecki” pozwoli poznać urokliwe miejsca Lasu Segieckiego.

Kamieniołom Blachówka na liście UNESCO – atrakcja dla turystów

Obiekt turystyczny jakim jest kamieniołom Blachówka przyciąga uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również turystów z różnych zakątków świata. Światowa lista zabytków UNESCO co roku przyciąga zwiedzających, którzy chcą poznać historię i unikatowe miejsca. Kamieniołom Blachówka wraz z rezerwatem Segiet stanowi niepowtarzalną atrakcję dla wszystkich miłośników przyrody, historii i fascynujących odkryć.

Podziwiając te niezwykłe miejsca, warto pamiętać o ich ochronie i szacunku dla przyrody. Dzięki temu przyszłe pokolenia również będą miały szansę odkryć piękno i unikalne walory kamieniołomu Blachówka oraz rezerwatu Segiet.

Powiązane artykuły