Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec. W jakim tempie idą prace?

Spis treści

Rewitalizacja zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec w Bytomiu nabiera tempa. Cztery z czternastu familoków już przeszły gruntowny remont, a kolejne pięć kamienic jest blisko zakończenia prac. W każdym odnowionym budynku powstaną od 2 do 4 lokali mieszkalnych, które zasilą bytomski zasób mieszkań komunalnych.

Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec to jeden z najważniejszych projektów miejskich w Bytomiu. Proces ten ma na celu odnowę i ożywienie tego zabytkowego osiedla, przywracając mu dawny blask i funkcjonalność. Kolonia Zgorzelec, zlokalizowana w Bytomiu, to osiedle o bogatej historii. Zbudowane w XIX wieku, przez lata było ważnym centrum przemysłowym regionu. Jednak z biegiem czasu, osiedle to zaczęło tracić na swoim znaczeniu, a budynki popadały w ruinę. Właśnie dlatego podjęto decyzję o przeprowadzeniu procesu rewitalizacji.

Plan rewitalizacji obejmuje odnowę wielu budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi kilkadziesiąt milionów złotych, a jej realizacja ma potrwać kilka lat.

Postęp prac w budynkach gminnych

W ramach rewitalizacji, Bytomskie Mieszkania odnowiły już cztery z czternastu familoków na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec. W każdym z odnowionych budynków powstaną od 2 do 4 lokali mieszkalnych o powierzchni od 47 do 75 mkw., które zasilą bytomski zasób mieszkań komunalnych.

„Zakończyliśmy odbiór techniczny budynków o numerach 16, 27, 28 i 32. Prace były skomplikowane, obejmowały kapitalny remont, począwszy od robót konstrukcyjnych związanych z wymianą stropów i odtworzeniem ścian, a skończywszy na wymianie stolarki i wszystkich instalacji” – informuje cytowana w komunikacie miasta Magdalena Górak, dyrektorka Bytomskich Mieszkań.

Remont kolejnych pięciu kamienic o numerach 10, 11, 12, 13, 14 jest na ukończeniu, gdzie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Budynek dawnej piekarni i pralni przy Kolonii Zgorzelec 31 również zostanie odnowiony i przekształcony na funkcje mieszkalne. Na remont tego budynku planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W budynkach o numerach 24 i 25 trwają prace związane z wymianą stropów i konstrukcji dachu. Roboty konstrukcyjne zostały zakończone w budynkach o numerach 7 i 35 – tam obecnie montowane są instalacje, stolarka okienna oraz prowadzone są roboty elewacyjne.

W zabytkowych familokach remontowane jest wszystko: od fundamentów, przez stropy, ściany, dachy, aż po instalacje i łazienki. Całość prac jest nadzorowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Po zakończeniu prac, mieszkania będą gotowe do zamieszkania. Wyremontowane lokale trafią do kolejnych mieszkańców, którzy oczekują na lokale zamienne np. po wykwaterowaniu z budynków o złym stanie technicznym lub w trakcie gruntownych remontów. Bytomskie Mieszkania już teraz przedstawiają propozycje lokalowe kolejnym osobom z listy oczekujących.

Nie tylko budynki gminne są objęte procesem rewitalizacji. Wiele budynków należących do wspólnot mieszkaniowych również przeszło remont. Dzięki temu, mieszkańcy tych budynków mogą cieszyć się lepszym standardem mieszkania.

Przestrzeń dobrze zorganizowana

Rewitalizacja to nie tylko prace budowlane. To także dbałość o przestrzeń wokół budynków. W ramach projektu powstały nowe place sportowe, chodniki, a także nasadzenia zieleni. Dzięki temu, osiedle stało się bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec ma ogromne znaczenie dla mieszkańców. Dzięki temu procesowi, mogą oni cieszyć się lepszym standardem życia, a także korzystać z nowo powstałych miejsc publicznych. To także szansa na ożywienie lokalnej społeczności i wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców z ich miejscem zamieszkania.

Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec to proces, który już teraz przynosi widoczne efekty. Jednak to dopiero początek. Prace nad odnową osiedla będą kontynuowane, a mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnych pozytywnych zmian. To dowód na to, że z troską o dziedzictwo historyczne i z myślą o potrzebach mieszkańców, można skutecznie przekształcić przestrzeń miejską.

Powiązane artykuły