Komunikacja miejska w Bytomiu. Nowe centra przesiadkowe na horyzoncie

Spis treści

Centra przesiadkowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu efektywnego i zintegrowanego systemu transportu publicznego. Ułatwiają one przesiadki między różnymi środkami transportu, co przekłada się na większą wygodę i efektywność podróży. W tym artykule omówimy plany budowy centrów przesiadkowych w Bytomiu, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej w mieście.

Planowanie Budowy Centrów Przesiadkowych w Bytomiu

Jednym z priorytetów Bytomia na najbliższe lata jest budowa dworca przy pl. Wolskiego oraz dwóch przystanków w Stroszku i Karbiu. Gmina stara się o pozyskanie 100 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację tych planów. Bytomski projekt „Mobilna Metropolia – budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” został dopuszczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do ubiegania się o dofinansowanie. Jest to pierwszy etap na drodze do pozyskania unijnych środków.

Zwiększenie Atrakcyjności Komunikacji Publicznej

Budowa centrów przesiadkowych ma na celu nie tylko poprawę funkcjonowania komunikacji publicznej w mieście, ale również stworzenie alternatywy dla mieszkańców podróżujących samochodem do pracy, szkoły lub na zakupy. W Bytomiu trwa modernizacja kolejnych linii tramwajowych i dróg oraz przebudowywana jest najważniejsza linia kolejowa nr 131. Ponadto, planowane są nowe połączenia kolejowe z Rudą Śląską oraz budowa kolei metropolitalnej, co z pewnością wpłynie na zwiększenie ruchu pasażerskiego przez miasto. Szybkie połączenia tramwajowe, autobusowe lub kolejowe z pewnością będą miały wpływ na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej w Bytomiu.

Finansowanie Projektu

Projekt „Mobilna Metropolia – budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bytomia. Gmina w ciągu dwóch najbliższych lat zabezpieczy na przygotowanie dokumentacji 920 tys. zł z budżetu miasta. Projekt dotyczący budowy centrów przesiadkowych w Bytomiu został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bytomia na najbliższe lata ze względu na procedury związane ze staraniami o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS, czyli Fundusze Europejskiej na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027. Nabór wniosków planowany jest między styczniem a czerwcem 2024 roku.

Podsumowanie

Budowa centrów przesiadkowych to ważny krok w kierunku zwiększenia atrakcyjności komunikacji publicznej. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli łatwiej przesiadać się między różnymi środkami transportu, co przekłada się na większą wygodę i efektywność podróży. W Bytomiu planowane są trzy takie centra, które mają przyczynić się do poprawy komunikacji w mieście.

Powiązane artykuły